notaris emmeloord notariskantoor
Home || Hartsuiker || Contact

notariskantoor hartsuiker notaris Emmeloord hartsuiker notaris Emmeloord notariskantoor notaris Emmeloord notariskantoor hartsuiker Emmeloord notariskantoor hartsuiker notaris


Welkom op de Site van Notariskantoor Hartsuiker Emmeloord. De Notaris en Notarissen van het notariskantoor het Hartsuiker gaan zeer professioneel en nauwkeurig te werk met al hun cliënten. Het notariskantoor van de notaris en notarissen is gevestigd aan de Ecu 2 in Emmeloord.

Hier kunt u informatie vinden op alle terreinen waar de notaris van belang is. Bijvoorbeeld waar u de notaris precies voor nodig hebt bij het kopen van een huis of bij een huwelijk. Dit notarisinformatieonderdeel is opgedeeld in 4 groepen:

Prive
Hier kunt u informatie vinden op het privégebied waarbij de notaris er aan te pas komt. Bijvoorbeeld waar u de notaris precies voor nodig hebt bij het kopen van een huis of bij een huwelijk. Maar ook andere samenlevingsvormen, erven of estate planning.

Zakelijk
Hier vindt u alle informatie die van belang is voor de diverse rechtsvormen en waarbij een notaris op hun notariskantoor van belang is. Denk hierbij aan: oprichting, de rechtsvorm en de fiscus, onderneming en onroerend goed, overdracht en overname in een onderneming, bedrijfsopvolging bij familiebedrijven, rechtsvorm en opvolging, en pensioenrechten. Maar ook zaken die goed zijn om in een midden- &: kleinbedrijf goed te regelen zoals: ondernemer en huwelijk, erfrecht en opvolging, overdracht en koopprijs, voorbereidingen overdracht, continuïteit van de onderneming: niet-rechtspersonen, overdracht van een BV, opvolging in BV, erfgenamen, certificering van aandelen, meewerkende partner, pensioen bij niet-rechtspersonen, uitgifte van aandelen, levering van aandelen, erkenning van de levering. Dit alles en de rol van de notaris hierbij. De notaris regeld dit alles op zijn notariskantoor Hartsuiker in Emmeloord.

Diensten van de notaris hartsuiker Emmeloord
Hieronder vindt u informatie van taken die wettelijk aan de notaris zijn zijn notariskantoor zijn toevertrouwd ze werken op hun notariskantoor. De diensten waarbij de notaris traditiegetrouw van de partij is, zijn:

  • Huwelijksvoorwaarden
  • Testamenten
  • Schenkingen
  • Erfenissen
  • Rechtszekerheid
  • Appartementsrechten
  • Hypotheken
  • Naamloze en besloten vennootschappen
  • Stichting en vereniging


Nieuwe notaris wet
Een aantal prijzen van de notaris en zijn notariskantoor hartsuiker in Emmeloord zijn vrij. In de onroerendgoedpraktijk en de familiepraktijk van de notaris golden vaste tarieven. Deze notaristarieven zijn vanaf 1 oktober 1999 geleidelijk vrijgelaten. Dus loont het de moeite notaristarieven te vergelijken tussen notarissen op hun notariskantoor Hartsuiker in Emmeloord. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe Wet op het notarisambt waarbij de notaristarieven op het notariskantoor hartsuiker in de onroerendgoedpraktijk geleidelijk worden vrijgelaten en in de familiepraktijk notaris tarieven nog slechts aan maxima worden gebonden. Dit zal naar verwachting een toenemende concurrentie op prijs en kwaliteit onder notarissen tot gevolg hebben.